Uzņēmēja dokumentu komplekts

80.00

Komplektā ir iekļauti sekojoši dokumenti (klikšķiniet uz nosaukuma, lai apskatītu katru dokumentu un tā aprakstu):
1.  Aizdevuma līguma paraugs (starp uzņēmumu un tā dalībnieku);
2. Aizdevuma līguma paraugs (starp uzņēmumu un fizisku personu);
3. Brīdinājums aizņēmējam un galvotājam par parāda nekavējošu atmaksu;
4. Būvuzņēmuma līguma paraugs;
5. Darba līguma paraugs apkopējai;
6. Darba līguma paraugs;
7. Darba līguma paraugs uz noteiktu laiku (summētais darba laiks);
8. Galvojuma līgumu paraugi (divi paraugi);
9. Izlīgums;
10. Līgums par individuālo materiālo atbildību;
11. Zemes nomas līgums;
12. Piegādes līguma paraugs;
13. Ģenerālpilnvaras paraugs;
14. Pilnvarojuma līgums;
15. Preces realizācijas līgums;
16. Sadarbības līguma paraugs;
17. Uzņēmuma līguma paraugs (ar pasūtījuma nodošanas – pieņemšanas aktu);
18. Kapitāldaļu pirkuma līgums;
19. Brīvprātīgā darba līgums;
20. Piegādes līgums par preces piegādi atsevišķās partijās;
21. Darba līguma paraugs (ar Darba devēja interešu aizsardzības elementiem);
22. Vienošanās par grozījumiem darba līgumā;
23. Darba devēja darba līguma uzteikums pārbaudes laikā;
24. Preces realizācijas līgums (ar papildus pārdevēja interešu aizsardzības elementiem);
25. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu;
26. Uzņēmuma līgums (ar Pasūtītāja interešu aizsardzības elementiem un nodošanas pieņemšanas aktu);
27. Aizdevuma līguma paraugs;
28. Dāvinājuma līguma paraugs;
29. Pieteikums par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas;
30. Darba devēja brīdinājums par mācību maksas atmaksu (četri paraugi);
31. Prasības pieteikums par zaudējuma EUR 3500,00 apmērā piedziņu un prasības nodrošinājuma piemērošanu;
32. Fizisku personu maksātnespējas procesa pieteikums;
33. Pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu;
34. Darba līguma uzteikums sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu.

SKU: Komplekts-2 Kategorijas: ,