Prasības pieteikums par zaudējuma EUR 3500,00 apmērā piedziņu un prasības nodrošinājuma piemērošanu

5.95

Prasības pieteikums par zaudējuma EUR 3500,00 apmērā piedziņu un prasības nodrošinājuma piemērošanu:
– mutiski noslēgts darījums par preces piegādi;
– atbildētājs izrakstījis preču pavadzīmes rēķinu, kuru prasītājs apmaksājis;
– atbildētājs vienpusēi atkāpies no darījuma, tādejādi nodarot zaudējumus prasītājam;
– prasītājs lūdz piedzīt zaudējumus, apķīlāt atbildētājam piederošos transportlīdzekļus, kā arī naudas līdzekļus.