Preces realizācijas līgums (ar papildus pārdevēja interešu aizsardzības elementiem)

14.95

Līgums slēdzams par preces nodošana tirgošanai. Prece tiek nodota realizācijai veikalam, kurš norēķinās par saņemto preci līdz ko to ir pārdevis. Līgumā atrunāts: līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, norēķinu kārtība, preces pasūtījuma veikšanas kārtība, preces nodošana un pieņemšana, pušu tiesības un pienākumi, garantijas, pušu atbildība un papildus noteikumi.

Līgums piemērots arī preču realizācijai, kuras ātri bojājās vai kurām ir noteikts derīguma termiņš.

Preces realizācijas līgums ir pieejams šeit.