Galvojuma līgumu paraugi (divi paraugi)

3.95

Divi vienkārši galvojuma līguma paraugi:

  1. Līgums slēdzams starp fiziskām personām, kas kalpo kā galvinieka garantija un nodrošinājums saistībām, kas izriet no aizdevuma līguma.
  2. Līgums slēdzams starp juridisku un fizisku personu, no kurām viena ir Kreditors, otra – Galvinieks. Līguma mērķis ir sniegt kreditoram nodrošinājumu, gadījumā, ja Pircējs Pirkuma līgumā noteiktajā termiņā nevarēs norēķināties.

 

Galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu, neatsvabinot tomēr pēdējo no viņas parāda. Par galvinieku var būt katra rīcības spējīga persona. Galvojumā ir nepieciešams spēkā esošs galvenais parāds, un to var dot par visādām saistībām, to starpā arī par saistībām no neatļautas darbības, par pastāvošām un nākamām, noteiktām un nenoteiktām, nosacītām un nenosacītām, un kā par visu galveno parādu, tā arī par tā daļu. Galvojumam ir nepieciešama rakstiska forma.