Aizdevuma līguma paraugs

3.95

Aizdevuma liguma paraugs fiziskas persona aizdod juridiskai personai aizdevumu ar mērķi saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā, ar pienākumu atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās. Aizņēmējam jāatdod tāda pati summa vai tāds pats daudzums, kādu viņš saņēmis.