Līgums par individuālo materiālo atbildību

3.00

Materiālās atbildības līgums slēdzams starp Darba devēju un Darbinieku ar mērķi noteikt Darbinieka materiālo atbildību par tam uzticētajām darba devēja materiālajām vērtībām, kuru sabojāšanās vai piesavināšanās var radīt Darba devējam zaudējumus.