Izlīgums

3.95

Izlīgums starp kreditoru, parādnieku un galvinieku par parāda atmaksas kārtību. Izlīgums nosaka, ka parāds tiks samaksāts labprātīgi, strīdus priekšmetu, pušu saistības un atbildību, kā arī vienu no galvenajiem nosacījumiem – prasības atsaukšanu un tiesvedības pret parādnieku izbeigšanu.

Izlīgums pieļaujams jebkurā procesa stadijā. Izlīgums pieļaujams jebkurā civiltiesiskā strīdā, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus. Izlīgumu puses slēdz rakstveidā un iesniedz tiesai. Izlīgumu tiesa var apstiprināt bez puses klātbūtnes tiesas sēdē vai rakstveida procesā, ja izlīgums taisīts pie notāra notariālā akta formā un tajā ietverts pušu paziņojums, ka tām ir zināmas izlīguma apstiprināšanas procesuālās sekas.

 

SKU: 24 Kategorija: