Dāvinājuma līguma paraugs

2.95

Nekustamā īpašuma dāvinājuma līguma paraugs (līguma priekšmets, garantijas, pušu atbildība, līguma darbības laiks, noslēguma noteikumi).

Dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību.