Lietošanas noteikumi

PORTĀLA
www.juristuligumi.lv
LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izstrādāti 11.03.2022.

Vispārīgie noteikumi
SIA “Next Group”, reģistrācijas numurs: 40203335368, Juridiskā adrese: Prūšu iela 21 k-3 – 25, Rīga, LV-1057, e-pasts: info@juristuligumi.lv, nodrošina interneta tīmekļa vietnes www.juristuligumi.lv darbību un tajā pieejamos pakalpojumus. Vietnē piedāvātie pakalpojumi ir elektroniskā formātā.

Noteikumu akceptēšana
Pirms www.juristuligumi.lv un visu saistīto lapu lietošanas (turpmāk – vietne) uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot vietni un/vai tās piedāvātos pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lietojot vietni Jūs piekrītat, ka Next Group var izmantot Jūsu sniegtos datus saskaņā ar konfidencialiatātes politiku.

Vietnes apraksts
Vietne ir tiešsaistes platforma, kur var iegādāties:

 • dokumentu paraugus elektroniskā formātā (digitālo dokumentu paraugus);
 • juridisku atbalstu dokumentu sagatavošanā;
 • juridiskas konsultācijas.

Īpašie noteikumi digitālo dokumentu paraugiem elektroniskā formātā
Dokumenta paraugu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta. Maksa par dokumenta paraugu tiek iekasēta ar mērķi uzturēt šo portālu un nogādāt dokumenta paraugu klientam. Pats dokuments ir bezmaksas.
Pēc apmaksas veikšanas dokumenta paraugu ir iespējams lejuplādēt weblapas atvērtajā logā, klikšķinot uz vārda un/vai cipara zem vārda “lejuplādēt”. Papildus dokumenta paraugs tiek nosūtīts klientam uz tā norādīto e-pastu, kur to ir iespējams lejuplādēt.
Ar šo informējam, ka lietojot šo mājaslapu un veicot tajā dokumenta parauga pasūtīšanu, Jūs atsakāties no savām atteikuma tiesībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja ir uzsākta digitālā dokumenta parauga piegāde. Lietojot šo mājaslapu un pasūtot digitālā dokumenta paraugu šajā mājaslapā Jūs apliecināt, ka piekrītat šiem noteikumiem.
Klients veic dokumenta pasūtīšanu mājas lapā www.juristuligumi.lv, norādot pasūtamā dokumenta veidu. Klientam ir iespēja veikt apmaksu par dokumenta paraugu, lietojot šājā mājaslapā iestrādāto maksājuma rīku – apmaksājot ar bankas karti. Klientam uz tā e-pastu tiek nosūtīts elektroniski sagatavots apliecinājums par apmaksas veikšanu.
Jebkurš digitālais dokuments šajā portālā ir uzskatāms tikai par paraugu, tāpēc to ir nepieciešams rediģēt, papildināt un pielāgot Jūsu vajadzībām. Ja nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mums.
Norādot savu e-pasta adresi, Jūs piekrītat saņemt uz šo e-pastu Jūsu izvēlēto dokumenta paraugu, kā arī informāciju par citiem dokumentu paraugiem.

Īpašie noteikumi juridiskā atbalsta vai juridisku konsultāciju pakalpojumu iegādei
Juridiskais atbalsts tiek piedāvātas dažādu kategoriju lietās, izņemot krimināllietas:
Juridiskais atbalsts ģimenes tiesību jautājumos:

 • juridiskais atbalsts tiek nodrošināts līdz līdz apgabaltiesas spriedumam/izlīgumam;
 • jāuzsāk izmantot 5 dienu laikā no tā iegādes brīža;
 • pieejams katru dienu no plkst.9.00 līdz plkst.20.00.

Darba līguma paraugs un juridiskais atbalsts līguma sagatavošanā, juridiskais atbalsts darba tiesību jautājumos, Juridiskais atbalsts tiesvedību jautājumos, juridiskās konsultācijas, juridiskie pakalpojumi:

 • jāuzsāk izmantot 5 dienu laikā no tā iegādes brīža;
 • juridiskais atbalsts ir jāizmanto: līdz 10 h – 1 mēneša laikā, 20 h – 3 mēnešu laikā un 40 h – 6 mēnešu laikā no tā iegādes brīža;
 • juridiskais atbalsts pieejams katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst.20.00;
 • saskaņojiet ar mūsu juristu veicamo darbu apjomu.

Piekļuve vietnei
Jūsu piekļuve vietnei un tās lietošana laiku pa laikam var tikt pārtraukta vai ierobežota iekārtas nepareizas darbības, atjaunināšanas, apkopes vai remonta dēļ vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kas ir Next Group kontrolē vai atrodas ārpus tās. Next Group patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai pārtraukt vietnes un/vai pakalpojuma pieejamību un/vai mainīt, papildināt, dzēst jebkuru vietnes saturu. Next Group var arī noteikt ierobežojumus noteiktām funkcijām un/vai pakalpojumiem un/vai ierobežot jūsu piekļuvi vietnes daļām un/vai visiem pakalpojumiem bez brīdinājuma vai atbildības.

Datu aizsardzība
Next Group ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniegsiet, vai esat iesniedzis vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti, visu nepieciešamo datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Next Group apliecina, ka savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti, ja tas nepieciešams noteiktās datu apstrādes nolūkiem. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Komunikācija
Mēs sazināsimies ar Jums elektriniski, piemēram, telefoniski, sūtot Jums e-pastu, tekstu vai programmas paziņojumus, vai e-pasta ziņojumus, vai veicot saziņu vietnē. Vietnē mēs ieteiksim Jums dažādus pakalpojumus, tostarp trešo pušu reklāmas, kas varētu Jūs interesēt.

Autortiesības, datu bāzes tiesības, programmatūra
Saturs, kas ir pieejams vietnē, tai skaitā teksts, grafikas, logo, pogu ikonas, attēli, audio, video, lejuplādes un citi, ir Next Group vai tā satura piegādātāju īpašums un to aizsargā starptautiskie autortiesību un datu bāzes tiesību likumi. Aizliegts bez Next Group rakstiskas piekrišanas izmantot, kopēt vai kā citādi darīt pieejamu Next Group vietnes vai daļas tās satura.
Aizliegts izmantot datu ieguvi, programmatūras vai citus līdzīgus datu ievākšanas rīkus, lai iegūtu un izmantotu Next Group saturu vai tā daļu.
Aizliegts Next Group vietnes pakalpojumus vai to daļu reproducēt, dublēt, kopēt, pārdot, tiražēt, demonstrēt vai kā citādi izmantot, tai skaitā komerciāliem mērķiem. Aizliegts jebkuru vietnes daļu vai tajā iekļauto informāciju izmantot arī komerciāliem mērķiem. Aizliegts ļaunprātīgi izmantot Next Group vietnē pieejamos un/vai iegādātos pakalpojumus. Aizliegts iegādāto/sniegto pakalpojumu ierakstīt, kopēt, kadrēt, translēt, fotogrāfēt, ierakstīt audio vai kā citādi pārkāpt autortiesības, kā arī aizliegts iegādāto/sniegto pakalpojumu padarīt pieejamu trešajām personām.
Next Group datubāzi, programmatūru drīkst izmantot tikai vietnē paredzēto pakalpojumu iegādei, atbilstoši šiem noteikumiem. Apmeklētājam ir aizliegts iestrādāt, kopēt vai kā citādi izmantot daļu vai visu programmatūras saturu vai atsavināt to citām personām, tai skaitā izplatīt vai piešķirt licenci vai tiesības programmatūras izmantošanai.

Reģistrācija
Lai iegādātos un izmantotu Next Group piedāvātos pakalpojumus, Jums var tikt pieprasīts izveidot savu kontu vietnē. Reģistrējoties Jums, ir jāizdomā parole un lietotājvārds, kā arī jānorāda reģistrācijas informācija. Jūsu sniegtajai reģistrācijas informācijai jābūt precīzai, pilnīgai un aktuālai, pretējā gadījumā Jūsu konts var tiks dzēsts. Jums ir pienākums informēt mūs par visām Jūsu sniegtajā informācijā veiktajām izmaiņām. Informācijai varat piekļūt tīmekļa vietnes sadaļā Jūsu konts.
Reģistrējoties ir aizliegts kā lietotājvārdu izvēlēties citas personas, iestādes, preču zīmes, uzņēmuma, vai organizācijas nosaukumu, uz kuru attiecas kādas citas privātpersonas vai publikas personas tiesības. Aizliegts izvēlēties lietotājvārdu, kas maldina vai var maldināt Next Group, domājot, ka esat cita persona vai uzņēmums, kā arī vārdus, kas ir aizskaroši vai nepieklājīgi.
Jūsu pienākums ir aizsargāt Jūsu pieteikšanās datus (lietotājvārds, parole) un Jūs esat pilnībā atbildīgi par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Jūsu kontu. Jums ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka parole ir konfidenciāla un droša. Ja Jūsu konts ir uzlauzts vai Jums ir aizdomas par Jūsu konta neatļautu lietošanu vai citiem drošības pārkāpumiem, tad Jums nekavējoties par to jāziņo Next Group.
Next Group nav atbildīgs par Jūsu darbību vai bezdarbību, tostarp par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies šādas darbības vai bezdarbības rezultātā.
Vietnē pieejamie pakalpojumi ir paredzēti pilngadīgām personām un tos iegādāties var tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.
Ja izmantojat mūsu pakalpojumus uzņēmuma vārdā, tad Jums ir jābūt attiecīgi pilnvarotam, izmantot mūsu pakalpojumus uzņēmuma vārdā. Jūs personiski un neatsaucami galvojat, ka par visām uzņemtajām saistībām atbildat personiski ar visu savu mantu, ja neesat bijis, atbilstoši pilnvarots uzņēmuma vārdā.
Tikai fiziska persona var reģistrēt kontu vietnē. Konti, kas reģistrāti ar “botu” vai citām automatizētām metodēm ir aizliegti.
Vietne ir pieejama visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi vietnes pakalpojumi ir pieejami jūsu valstī. ES LAWYERS atsevišķās valstīs var bloķēt piekļuvi noteiktiem pakalpojumiem (vai noteiktām pakalpojumu funkcijām vai saturam). Pakalpojumi nav pieejami visās valodās.
Aizliegts:

 • jebkādā veidā iejaukties sniegtajā pakalpojumā, lai tas tiktu bojāts vai darīts nepieejams klientam;
 • izmantot Next Group sniegtos pakalpojumus noziedzīgu nodarījumu nolūkos vai saistībā ar minēto slēpt noziedzīgu nodarījumu.

Next Group patur tiesības atteikt jebkādu pakalpojumu sniegšanu vai pārtraukt kontu darbību, ja Jūsu rīcība nav atbilstoši šiem noteikumiem.

Pakalpojuma maksa
Next Group patur tiesības jebkurā laikā mainīt maksu vai maksu par jebkuru vietnē sniegtu pakalpojumu izmantošanu (vai sākt iekasēt maksu par jebkuru bezmaksas pakalpojumu) ar noteikumu, ka šādas izmaiņas neattieksies uz maksu vai atlīdzību, kas samaksāta pirms izmaiņu veikšanas.

Apmeklētāju pienākumi un atbildība
Ja ir paredzēta iespēja, tad apmeklētāji var izlikt vērtējumu, komentēt, kā arī uzdot jautājumus, ja vien to saturs nav aizskarošs, draudošs, nelikumīgs, piedauzīgs, apmelojošs, agresīvs vai kā citādi pārkāpj, vai kaitē trešo personu tiesībām vai ir nepieņemams.
Apmeklētājiem komentējot ir aizliegts:

 • aicināt streikot, balsot vai jebkādā veidā komentēt, ja tas nav saistīts ar piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • reklamēt citu komersantu piedāvātās preces un/vai pakalpojumus;
 • reklamēt politiskās partijas;
 • izplatīt vīrusu programmas;
 • publicēt ķēdes vēstules;

Neatbilstoši komentāri, vērtējums vai jautājumi tiek dzēsti un Jūsu konts var tikt bloķēts.
Ja uzskatāt, ka mūsu piedāvātais pakalpojums vai reklāma nav Jums pieņemama vai satur aizvainojošu paziņojumu vai aizskart Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs par to.
Ja Jūs publicējat vietnē vai kā citādi padarāt pieejamus kādus materiālus, izmantojot vietni, tad Jūs esat pilnībā atbildīgs par tā saturu un kaitējumu, kas rodas no tā, neatkarīgi no tā satura veida vai apjoma (piem., attēli, video, skaņa, saites utt.).
Next Group savu iespēju robežās kontrolē apmeklētāju (lietotāju) sniegto saturu, tomēr mēs nevaram garantēt savlaicīgu neatbilstoša satura dzēšanu. Līdz ar minēto, lietojot vietni, Jums ir jāapzinās, ka Jūs varat tikt pakļauts saturam, kas ir aizskarošs, nepiedienīgs vai nepieņemams.
Apmeklētājam ir aizliegts izmantot vietni, vietnes pakalpojumus mērķiem, kas ir pretlikumīgi vai aizliegti ar šiem noteikumiem vai citādiem neatbilstošiem mērķiem, ko Next Group nav paredzējis. Apmeklētājiem savas tiesības izlieto un pienākumus pilda pēc labas ticības.
Apmeklētājiem, izmantojot vietni, aizliegts:

 • izveidot vairākus kontus;
 • izlikt vai publicēt jebkādu saturu, kas ir aizsargāts ar autortiesībām;
 • izmantot robotu, zirnekli vai kasieri vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu vietnē publicētais informācijai;
 • ļaunprātīgi izmantot, vajāt, apdraudēt vai iebiedēt jebkuru personu;
 • izvietot vietnē vai izmantojot vietni pārraidīt jebkāda veida surogātpastu jebkurai personai vai jebkurai interneta tīmekļa vietnei;
 • izlikt vai pārraidīt, vai likt tikt izliktam vai pārsūtītam jebkuram saturam, kas ir nesaudzīgs, apmelojošs, piedauzīgs, pornogrāfisks, aizskarošs, aizskarošs, uzbāzīgs vai kas pārkāpj jebkuras personas autortiesības vai citas tiesības;
 • iegūt jebkuru citu lietotāju paroli vai personīgu informāciju;
 • jebkurā nolūkā (ieskaitot satura izlikšanu vai skatīšanu), kas nav atļauts saskaņā ar tās valsts jurisdikcijas likumiem, kurā atrodas apmeklētājs;
 • neveikt darbības vai pasākumus, kas pārslogo vietni vai traucē tās darbībai;
 • mākslīgi palielināt balsojumus/vērtējumu vai komentārus vai piešķirt vai saņemt naudu vai citu kompensāciju apmaiņā pret komentāru vai balsojumu/vērtējumu;
 • publicēt jebkādu informāciju, kas var pārkāpt jebkuras trešās personas autortiesības, patentus, preču zīmes vai komercnoslēpumu;
 • publicēt informāciju vai saturu, kas satur vai var saturēt vīrusu, tārpu, ļaunprogrammatūras, trojas zirga vai cita kaitīga vai postoša satura programmas;
 • pārdot vai kā citādi atsavināt savu profilu citai personai.

Ja Jūsu rīcībā ir informācija par vietnes noteikumu pārkāpumu vai ļaunprātīgu vietnes izmantošanu, lūdzu, nekavējoties par to paziņojiet mums, nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz e-pastu: info@juristuligumi.lv.
Apmeklētājs ir atbildīgs par saziņu ar citiem vietnes lietotājiem. Next Group patur tiesības, bet tai nav pienākuma pārraudzīt strīdus starp Jums un citiem lietotājiem.
Komentējot Jūs piešķirat citiem Next Group apmeklētājiem tiesības kopīgot savu komentāru, izmantojot vairākas sociālo mediju platformas, kas ir integrētas vietnē (piemēram, Pinterest, Facebook vai Twitter).
Next Group negarantē, ka Jūsu publicētais saturs vietnē netiks nelikumīgi kopēts vai izmants no trešo personu puses bez Jūsu piekrišanas.
Next Group neierobežo vietnes apmeklētāju iespējas izveidot zemas izšķirtspējas vai “sīktēlu” satura kopijas, kas tiek izliktas vietnē. Ja apmeklētājs dzēš savu publicēto saturu vai kontu, Next Group darīs visu iepsējamos, lai noņemtu no vietnes visu dzēsto informāciju.
Visas prasības pret Next Group, kuras ir iesniegtas pret Next Group dēļ apmeklētāja publicētā satura vai materiāla vai saistībā ar to, apmeklētājs apņemas atlīdzināt visus zaudējumus Next Group, kas tam radušies saistībā ar šo prasību.
Next Group nav pārskatījusi un nevar pārskatīt visus vietnē izvietotos komentārus un to saturu, tāpēc nevar būt atbildīga par šo komentāru saturu. Apmeklētājs pats ir atbildīgs par piesardzības pasākumiem, kas nepieciešami, lai sevi un savu datorsistēmu aizsargātu no vīrusiem, tārpiem, Trojas zirgiem un cita kaitīga satura.
Tā kā Next Group nevar pārskatīt visus vietnē izvietotos komentārus un to saturu, tad pieņemams, ka apmeklētāji var būt pulicējuši arī aizskarošu, nepiedienīgu vai citādi nepieņemamu saturu, turklāt tas var saturēt arī tehniskas neprecizitātes, tipogrāfiskas kļūdas un citas kļūdas.
Next Group nav atbildīgs un atsakās no jebkādas atbildības par kaitējumu, kas rodas no vietnes apmeklētāju publicētās informācijas izmantošanas un/vai lejuplādes.
Ja Jūs esat saskārušies ar apmeklētāja publicēto informāciju, kas noved uz citu interneta tīmekļa vietni vai lejuplādē nezināmu informāciju vai materiālu, Jūsu pienākums ir pārtraukt skatīt šo saturu un paziņot mums par šāda satura eksistenci vietnē mums uz e-pastu: info@juristuligumi.lv.

Intelektuālā īpašuma tiesības
Next Group ciena citu cilvēku intelektuālo īpašumu. Ja uzskatāt, ka jūsu intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas, lūdzu nekavējoties dariet to mums zināmu, nosūtot uz mūsu e-pastu info@juristuligumi.lv sekojošu informāciju:

 • ar autortiesībām aizsargāta (-u) darba (-u) apraksts, kas, jūsuprāt, ir pārkāpts;
 • precīza atrašanās vieta (URL), kur vietnē atrodas nelikumīgais materiāls;
 • Jūsu kontaktinformācija, lai mēs varētu sazināties ar jums, piemēram, e-pasta adrese, jūsu adrese un tālruņa numurs.

Juridiskais atbalsts
Vietnē iegādāto pakalpojumu (juridiskais atbalsts, juridiskās konsultācijas) izpildi nodrošina Next Group darbinieks (telefoniski, whats up, email, Mircrosoft Team vai citu platformu).

Atbildība
Next Group darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu pieejamību, tomēr mēs nevaram to garantēt, kā arī nevaram nodrošināt citu platformu nepārtrauktu darbību (piemēram, whats up, Mircrosoft Team vai cita platforma).
Jūsu piekļuve vietnei un tās lietošana laiku pa laikam var tikt pārtraukta vai ierobežota iekārtas nepareizas darbības, atjaunināšanas, apkopes vai remonta dēļ vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kas ir Next Group kontrolē vai atrodas ārpus tās.
Next Group nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nav radušies Next Group pārkāpumu rezultātā, tai skaitā tiešiem vai netiešiem zaudējumiem.

Jurisdikcija
Vietnes lietošanas noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Visiem strīdiem, nesaskaņām ir piemērojami Eiropas Savienības tiesību akti, ja arī Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta nav Eiropas Savienība.
Jūs varat iesniegt sūdzību vai prasību par savu patērētāja tiesību aizsardzību saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī, kurā Jūs dzīvojat.
Ja Jūs atrodaties Eiropas Savienībā, tad Jums ir tiesības izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Ja kādas valsts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas sistēmās tiek konstatēti nozīmīgi trūkumi un tās nespēj vai nevēlas novērst identificētos trūkumus, sakārtojot finanšu, uzraudzības un tiesībaizsardzības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tā tiek iekļauta augsta riska vai pastiprinātas uzraudzības valstu sarakstā, ar ko finansiāla sadarbība ir apgrūtināta, nav ieteicama vai pat aizliegta. Līdz ar minēto, atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, Next Group neveic sadarbību ar sekojošām valstīm:

Ja Jūs atrodaties kādā no minētajām valstīm, lietojot vietni, Jūs piekrītat, ka no vietnes neiegādāsieties nevienu vietnē pieejamo pakalpojumu.

Izmaiņas
Ar šo Next Group patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas visos Next Group pakalpojumos, politikās, noteikumos un nosacījumos, ieskaitot šos noteikumus.
Ja kāds no šo noteikumu punktiem zaudē spēku vai ir pretrunā ar jaunizdotajiem tiesību aktiem, tad tas neietekmē pārējo punktu spēkā esamību, bet nepieciešamības gadījumā tie ir maināmi, atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai tiktu izpildītas noteiktās saistības.

Sūdzības
Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas Jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, iesniedziet mums savu sūdzību, izmantojot tiešsaistes kontaktforumu.
Saņemot sūdzību, mēs to izskatīsim un nepieciešamības gadījumā veiksim nepieciešamās darbības pārkāpuma novēršanai.

Pakalpojumi
Next Group kā vietnes īpašnieks pievieno vietnē pieejamos pakalpojumus, tomēr komentārus, atsauksmes un vērtējumu var pievienot jebkurš reģistrējies vietnes apmeklētājs. Ja, Jūsuprāt, vietnē pievienotais pakalpojums neatbilst izpildītājam pakalpojumam, lūdzu, nekavējoties mūs par to informējiet.

Atteikuma tiesības
Apmeklētājam, kurš iegādājies vietnē pieejamo pakalpojumu, ir tiesības (atteikuma tiesības) noteiktā termiņā, nesniedzot nekādu pamatojumu, atteikties no pakalpojuma iegādes (atkāpties no distances līguma).
Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no pakalpojuma iegādes dienas (līguma noslēgšanas diena).
Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē to, ka apmeklētājs, kurš iegādājies vietnē piedāvāto pakalpojumu, paziņo Next Group par atteikšanos no pakalpojuma, proti, “paziņojuma par atteikumu” iesniegšanu Next Group, nosūtot to uz e-pastu: info@juristuligumi.lv.
Atteikšanās paziņošanai apmeklētājs var izmantot zemāk esošo “atteikuma veidlapas” paraugu vai arī citu brīvā formā iesniegtu, vai izteiktu “paziņojumu par atteikumu”. Atteikuma tiesības ir izmantojamas tikai atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Apmeklētājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu (“paziņojuma par atteikumu” nosūtīšanu vai iesniegšanu termiņā).
Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta – ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta. Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu pēc likmes euro 90,00/h.
Mūsu vietnē ir pieejama atteikuma veidlapa, kuru Jūs varat aizpildīt un iesniegt mums elektroniski informāciju par atteikšanos no līguma. Ja Jūs izmantosiet šo iespēju, mēs nekavējoties (pa e-pastu) jums paziņosim apstiprinājumu par šāda atteikuma saņemšanu.
Ja Jūs neizmantojat mūsu vietnē pieejamo atteikuma veidlapu, tad atsūtiet mums uz epastu sekojošu ziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu:

Atteikuma veidlapa
Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma (pakalpojuma).

Adresāts

SIA “Next Group”
Reģ.Nr.40203335368
Juridiskā adrese: Prūšu iela 21 k-3 – 25, Rīga, LV-1057
www.juristuligumi.lv
info@juristuligumi.lv

Ar šo es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma (iegādātā pakalpojuma), ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šāda/šādu pakalpojuma iegādi – nosaukums [nevajadzīgo svītrot].

Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums [nevajadzīgo svītrot]

Patērētāja (-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)
Patērētāja (-u) adrese
Patērētāja(-u) paraksts(-i) [tikai tad, ja šo veidlapu nosūta papīra formātā]
Datums

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas (pakalpojuma iegādes dienas). Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – ir jāinformē par lēmumu atteikties no šī līguma.

SIA “Next Group”
Reģ.Nr.40203335368
Juridiskā adrese: Prūšu iela 21 k-3 – 25, Rīga, LV-1057
www.juristuligumi.lv
info@juristuligumi.lv

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas
Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri, paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
Ja Jūs esat pieprasījis sākt pakalpojuma sniegšanu atteikuma termiņa laikā, Jūs maksāsiet Next Group summu, kas aprēķināta pēc stundu likmes euro 90,00/h par veiktajiem pakalpojumiem.

Mūsu kontakti
SIA “Next Group”
Reģ.Nr.40203335368
Juridiskā adrese: Prūšu iela 21 k-3 – 25, Rīga, LV-1057
www.juristuligumi.lv
info@juristuligumi.lv

DISTANCES PIRKUMA LĪGUMS
Tīmekļa vietnes www.juristuligumi.lv (turpmāk tekstā – vietnē) informatīvo saturu un pakalpojumu piedāvājumu nodrošina:
SIA “Next Group”
Reģ.Nr.40203335368
Juridiskā adrese: Prūšu iela 21 k-3 – 25, Rīga, LV-1057
www.juristuligumi.lv
info@juristuligumi.lv
(turpmāk tekstā – Pārdevējs).
Vietnes pakalpojumu piedāvājums ir spēkā attiecībā pret katru personu, kura vēlas iegādāties vai iegādājas pakalpojumu, atbilstoši portāla lietošanas un šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – pircējs).

LĪGUMA PREIKŠMETS

 1. Pārdevējs pārdod un pircējs pērk pakalpojumu, kas izvietoti vietnē, saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma piedāvājumu (turpmāk tekstā – pakalpojums vai pirkums).
 2. Par pakalpojuma piedāvājumu uzskatāms katrs vietnē vizuāli attēlots pakalpojuma piedāvājums uz ko tieši un nepārprotami tas norādīts – pieejamība un cena.

PAKALPOJUMA MAKSA

 1. Pakalpojuma maksa tiek norādīta vietnē, pircējam iegādājoties, attiecīgo pakalpojumu ir vizuāli pieejama tā cena un apraksts. Pēc pakalpojuma apmaksas, pārdevēja darbinieks divu darba dienu laikā sazinās ar pircēju un vienojas par pakalpojuma sniegšanu.
 2. Pasūtījuma maksā ietverti visi izdevumi, kas saistīti ar drošu pakalpojuma nogādāšanu pircējam.
 3. Pasūtījuma maksa tiek norādīta pirms pasūtījuma apstiprināšanas vietnes sadaļā “Grozs” laukā “Preču kopsumma” un tai netiek piemēroti jebkādi citi papildus maksājumi, kas saistīti ar pakalpojuma izpildi.
 4. Vietnē cenas ir norādītas euro valūtā, attiecīgi tiek norādīts arī ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots.

APMAKSAS NOTEIKUMI

 1. Pasūtījums uzskatāms par veiktu ar brīdi, kad pircējs ir veicis pilnīgu pakalpojuma maksas samaksu.
 2. Pasūtījuma maksu pircējs maksā, izvēloties vienu no pārdevēja piedāvātiem apmaksas veidiem, ievērojot, ka atsevišķi apmaksas veidi var nebūt pieejami pircējiem ārpus Latvijas vai Eiropas Savienības.
 3. Apmaksas veidi ir šādi:

9.1. izmantojot kredītkarti vai debetkarti;

9.2. veicot priekšapmaksu uz rēķina pamata.

 1. Maksājums, izmantojot noteiktu apmaksas veidu, tiek apstrādāts saskaņā ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem. Informāciju par pakalpojuma sniedzēju ir pieejama “Apmaksas noteikumi”.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

 1. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir portāla lietošanas noteikumi, kuros noteikta ir atteikuma tiesību izmantošana. Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas (pakalpojuma iegādes dienas). Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – ir jāinformē par lēmumu atteikties no šī līguma.

SAISTĪBU ATRUNA

 1. Pircējam ir tiesības pirms pakalpojuma iegādes izteikt savus iebildumus vai papildinājumus par līguma un portāla lietošanas noteikumiem, kā arī izmantot vietnē pieejamo informāciju un piedāvājumus, atbilstoši noteikumiem, par ko puses ir atsevišķi savstarpēji vienojušās.
 2. Vietnē esošais informatīvais saturs un piedāvājuma apraksts ir izstrādāts, lai pircējam sniegtu pēc iespējas pilnīgu un precīzu informāciju, tomēr laika periodā no informācijas izmaiņu konstatēšanas līdz informācijas atjaunošanai vietnē esošā informācija un piedāvājums var būt neprecīzs.
 3. Pircēja pienākums ir pārliecināties par vietnes informācijas un piedāvājuma aktualitāti, sazinoties ar pārdevēju patstāvīgi pirms pasūtījuma veikšanas vai informācijas izmantošanas. Jebkurā gadījumā pārdevējs apņemas ievērot labas komercprakses principus jebkura strīda risināšanas ietvaros.
 4. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji atcelt vai samazināt apjomu jebkuram pasūtījumam, ja pārdevējam rodas pamats uzskatīt, ka, izpildot attiecīgo pasūtījumu, tiks pārkāpti šie noteikumi un/vai portāla lietošanas noteikumi. Saņemtie maksājumi par attiecīgo pasūtījumu tiek atgriezti pircējam.
 5. Ja pārdevējs pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas konstatē, ka faktiskā pakalpojuma cena vai pakalpojuma specifikācija atšķiras no pasūtījuma vai arī pakalpojums nav pieejams, pārdevējs patur tiesības vienpusēji atcelt pasūtījumu un atmaksāt pircējam samaksāto naudu. Šajā gadījumā pārdevējs nenes nekādu atbildību par zaudējumu atlīdzību. Par pasūtījuma atcelšanu pārdevējs sazinās un informē pircēju.
 6. Puse, kura nepārvaramas varas apstākļu ietekmē nav spējīga izpildīt saistības par to nekavējoties rakstiski un telefoniski informē otru Pusi, norādot visus apstākļus.
 7. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm izskatāmi pārrunu ceļā, ja izlīgums netiek panākts, tad Latvijas Republikas tiesu instancēs.

PRIVĀTUMS

 1. Pārdevējs ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniegsiet, vai esat iesniedzis vietnē, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 2. Pārdevējs veic fizisko personu datu apstrādi pasūtījuma izpildes ietvaros un pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai. Pasūtījuma izpildei un pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai pircējs sniedz šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Pārdevējs nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.
 3. Pārdevējs veic visus saprātīgos pasākumus personas datu aizsardzībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu.
 4. Izmantojot vietnē pieejamo informāciju un piedāvājumus, pircējs piekrīt savu personas datu apstrādei, cik tālu tas nepieciešams pircēja pasūtījuma pilnīgai izpildei.

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA
Mums rūp Jūsu konfidencialitāte un Jūsu mums uzticētā personas datu aizsardzība, tāpēc sagatavojām šo konfidencialitātes politiku, kurā paskaidrojam, kā mēs apstrādājam un aizsargājam Jūsu personas datus, kādas Jūsu tiesības mēs nodrošinām, tāpat sniedzam citu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.
Jūsu personas datu pārvaldītājs ir SIA “Next Group”, reģistrācijas numurs: 40203335368, juridiskā adrese: Prūšu ielā 21/3-25, Rīgā. Šī Konfidencialitātes politika paredz konfidencialitātes nosacījumus, lietojot mūsu tīmekļa vietni www.juristuligumi.lv. Tā izskaidro mūsu datu apstrādes praksi un Jūsu iespējas attiecībā uz veidiem, kā tiek vākti un izmantoti Jūsu personas dati.
Šajā Konfidencialitātes politikā tiek lietots jēdziens “personas dati”, kas apzīmē jebkuru informāciju vai informācijas kopumu, pateicoties kurai mēs varam tiešā vai netiešā veidā noteikt Jūsu identitāti, piemēram, pēc Jūsu vārda, uzvārda, e-pasta adreses, tālruņa numura utt.
Šī konfidencialitātes politika tiek piemērota, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, reģistrējaties kā reģistrēts lietotājs, apskatāties un pasūtāt mūsu piedāvātos pakalpojumus, sazināties ar mums pa tālruni vai caur citiem komunikācijas kanāliem.

Personas datu aizsardzība
Konfidencialitātes politika attiecībā uz personas datu aizsardzību ir balstīta uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – regula).
Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam Jūsu datus?
Jūsu dati tiek apstrādāti, lai:
Nodrošinātu personalizētu piekļuvi tīmekļa vietnei.
SIA “Next Group” varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju.
Veiktu anonīmu statistiku par tīmekļa vietnes lietošanu.
Nodrošinātu pakalpojumus.
Apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar regulā aprakstīto politiku.
Datus SIA “Next Group” izmantos tikai iepriekšminētajiem mērķiem un pakalpojuma uzlabošanai.

Kas ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par šo datu apstrādi Jūsu valstī atbild  SIA “Next Group” uzņēmums. Ja Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, varat nosūtīt e-pastu uz: info@juristuligumi.lv.
SIA “Next Group” darbiniekiem, kuriem ir piekļuve personu identificējošai informācijai, ir jāaizsargā šī informācija tādā veidā, kas atbilst šai konfidencialitātes politikai, neizmantojot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu sniegšanai.

Kādus datus mēs vācam?
Saziņai ar mums – juridiskai personai: uzņēmuma e-pasts, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma  pārstāvja vārds, uzvārds; fiziskai personai: e-pasts, vārds, uzvārds.
Pieteikšanās pakalpojumam – juridiskai personai: uzņēmuma e-pasts, uzņēmuma nosaukums, uzņēmuma tālruņa numurs, uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds; fiziskai personai: e-pasts, tālruņa numurs, vārds, uzvārds.
Norēķinu dati – norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?
Mēs glabāsim Jūsu personas datus  tik ilgi, kamēr tie būs nepieciešami, lai: nodrošinātu pakalpojumu un informāciju, ko Jūs vai Jūsu uzņēmums esat pieprasījis.
Sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru esat mums iesniedzis.
Personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Kā Jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to precizitāti un labot?
Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par saviem  mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, pārbaudīt  to  pareizību un / vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt, lai Jūsu personiskā informācija tiktu pilnībā izdzēsta, ja nevēlaties turpmāk ar mums sadarboties.
Mēs pieliksim visas pūles, lai 30 dienu laikā pēc Jūsu  pieprasījuma saņemšanas nodrošinātu Jums  piekļuvi jebkurai mūsu rīcībā esošajai Jūsu personiskajai informācijai.
Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim saprātīgus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms Jums sniedzam  pieprasīto informāciju par personas datiem.

Kāda ir kontaktinformācija jautājumiem vai sūdzībām?
Ja vēlaties piekļūt, dzēst (dažos gadījumos), labot personisko informāciju vai iesniegt sūdzību, lūdzu, sazinieties ar Pārzini, kas atbild par šo datu apstrādi, rakstot e-pastā: info@juristuligumi.lv.

Sīkdatņu politika
“Sīkfaili” ir neliela informācija, kuru vietne saglabā, apmeklējot vietni, Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Tas ļauj serverim apkopot informāciju no pārlūkprogrammas, tāpēc Jums nav jāturpina tās atkārtoti ievadīt ikreiz, kad atgriežaties vietnē. Vairāk par sīkdatņu darbību varat uzzināt vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?
Mūsu interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (mazi faili, kas tiek glabāti tīmekļa vietnes  apmeklētāju ierīču cietajā diskā) un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai būtu iespējams jūs atšķirt no citiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem. Sīkdatņu un citu izsekošanas tehnoloģiju apkopotā informācija ļauj mums nodrošināt jūsu iespēju ērtāk pārlūkot tīmekļa vietnē ievietoto informāciju.
Mēs izmantojam sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai analizētu informācijas plūsmu, pielāgotu pakalpojumu, satura un reklāmu konkrētiem nolūkiem, novērtētu reklāmas efektivitāti, veicinātu uzticēšanos un nodrošinātu drošību.
Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pieņemt sīkdatnes un citas izsekošanas tehnoloģijas. Ja jūs nepiekrītat sīkdatņu vai citu izsekošanas tehnoloģiju glabāšanai datorā, varat mainīt sava Interneta pārlūka iestatījumus un izslēgt visas sīkdatnes vai ieslēgt / izslēgt tos pa vienam.
Ņemiet vērā, ka atteikšanās no sīkdatnēm dažos gadījumos var palēnināt pārlūkošanas ātrumu internetā un ierobežot noteiktas Interneta vietnes  funkcijas.

Mēs izmantojam šādas sīkdatnes:
Nepieciešamās sīkdatnes: sīkdatnes ir ļoti nozīmīgas, jo nodrošina sistēmas darbību. Piemēram, dažas sīkdatnes ļauj mums identificēt reģistrētus lietotājus un nodrošina viņu piekļuvi visai sistēmai. Ja reģistrēts lietotājs atsakās no šīm sīkdatnēm, iespējams, ka viņš vairs neredzēs visu sistēmas saturu.
Funkcionālās sīkdatnes: sīkdatnes, kas ļauj atcerēties lietotāju vēlmes un pielāgot tās tīmekļa vietnei, lai mēs varētu sniegt uzlabotas funkcijas.
Trešo personu sīkdatnes: trešās puses šīs sīkdatnes izmanto reklāmas vai analītiskiem nolūkiem. Analītiskās sīkdatnes ir paredzētas, lai apkopotu informāciju par tīmekļa vietnes  izmantošanu. Reklāmas sīkdatnes ir paredzētas, lai rādītu reklāmas, kas vairāk atbilst Jūsu interesēm, lai ierobežotu vienas reklāmas atskaņošanas skaitu utt.

Privātie dati un to pārsūtīšana
Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personīgi identificētu, un savāktie dati tiek turēti mūsu kontrolē. Šīs sīkdatnes netiek izmantotas citiem mērķiem, izņemot šeit aprakstītos.