Juridiskie pakalpojumi

Mūsu uzņēmuma juristi ir strādājuši savā profesijā, sākot no 2002. gada, un katram no tiem ir maģistra grāds jurisprudencē, kas dod tiem lielisku pieredzi un redzeslauku. Mums ir pieredze dažādu līgumu, juridisko tekstu, šķīrējtiesas spriedumu, prasības pieteikumu rakstīšanā un analīzē, kā arī pārstāvība tiesā (civillietās un administratīvajās lietās). Ar prieku nodrošināsim Jums juridiskos pakalpojumus:

  • visa veida līgumu izstrāde, izskatīšana latviešu, angļu un krievu valodās (pirkuma, rokasnaudas, ķīlas, nomas, īres, aizdevuma, galvojuma, maiņas, uztura, pilnvarojuma, darba, opcijas, laulības līgumi, izlīgumi, un citi) un citu juridisku dokumentu sagatavošana un analīze, tai skaitā, kas nodrošina darījumu noslēgšanu un izpildi;
  • piedalīšanās pārrunās, kas saistītas ar darījumu noslēgšanu, ieskaitot darījumus ar nekustamo īpašumu, kuros iesaistītas trešās personas (bankas, notāri u.c.);
  • darījumu, kas saistīti ar dzīvokļu, māju, zemes gabalu, būvju kompleksu un citu objektu, kā arī to domājamo daļu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, juridiskais nodrošinājums, dokumentu projektu sagatavošanu un klienta interešu pārstāvēšana darījuma gaitā;
  • darba tiesību jautājumi (darba līgumi, rīkojumi, amata apraksti, instrukcijas, uzteikumi, vienošanās), konsultācijas, atzinumu sniegšana, klienta interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā un tiesā;
  • palīdzība komersantiem – komercpiedāvājumi, pretenzijas, iebildumi, brīdinājumi, paziņojumi par līguma grozīšanu, vienošanās par grozījumiem līgumā un citi dokumenti, to izskatīšana, precizēšana;
  • juridisko dokumentu sagatavošana un personas pārstāvēšana darījumos;
  • personu pavadīšana un pārstāvēšana valsts iestādēs;
  • klienta interešu pārstāvība tiesā, pirmstiesas brīdinājuma sagatavošana, prasības pieteikumu, pretprasību, blakus sūdzību, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana, pretenziju, paskaidrojumu un jebkuru citu procesuālo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Izlīgumu sagatavošana un to izpildes uzraudzība;
  • Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas (pretenzijas, brīdinājumi) un tiesvedības kartībā, vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu sagatavošana;
  • juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
  • vadības dokumentu izstrāde;
  • administratīvās tiesības;
  • nodokļu tiesības;
  • ģimenes tiesības (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, īpašuma sadale starp laulātajiem, saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana);
  • konsultācijas un pārstāvība minēto jautājumu risināšanā.


Mūsu uzņēmums sniedz juridiskos pakalpojumus arī starptautiskiem uzņēmumiem:

 •  juridiskas konsultācijas;
 • piegādātāju līgumu sagatavošana, izskatīšana (HH aģentūras, tulkotāju, interneta, licenču, biroja piederumi, algu izmaksu uzņēmumi;
 • B2G līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • e-risinājumu līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • pakalpojumu līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • biznesa partneru līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • apakšuzņēmuma līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • CDA (NDA) līgumu sagatavošana, izskatīšana;
 • esošo un jaunu uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību dibināšana un monitorings;
 • tiesvedība (pieteikumi, paskaidrojumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, pārstāvība tiesā (Latvija un ārvalstis).

Konfidencialitāte garantēta.

Sazinieties ar mums

info@juristuligumi.lv  
mob.20381021
mob.26052575