Brīdinājums aizņēmējam un galvotājam par parāda nekavējošu atmaksu

3.95

Brīdinājums aizņēmējam un galvotājam par parāda nekavējošu atmaksu.

Piedāvājums parādniekam un galvotājam labprātīgai parāda un līgumsoda atmaksai noteiktā termiņā, vienlaicīgi brīdinot tos, ja parāds un līgumsods netiks atmakāts aizdevējs vērsīsies tiesā, lai piedzītu parādu, līgumsodu un tiesas izdevumus.