Darba devēja darba līguma uzteikums pārbaudes laikā

2.95

Darba devēja darba līguma uzteikums, pamatojoties uz Darba likuma 47.panta pirmo daļu: “Pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu.”