Aizdevuma līguma paraugs (starp uzņēmumu un tā dalībnieku)

2.95

Vienkārša aizdevuma līguma forma starp dibinātāju un uzņēmumu.

Bezprocentu aizdevuma līgums pamatlīdzekļu iegādei. Līgums slēdzams starp juridisku personu un tās dalībnieku (fizisku personu). Šajā līgumā noteiktas ir līguma būtiskās sastāvdaļas – aizdevuma apmērs, tā atdošanas termiņš un sankcijas, kas tiks piemērotas, ja aizdevums netiks atdots noteiktajā termiņā.