Preces realizācijas līgums

24.95

Līgums slēdzams par preces nodošana tirgošanai (līgums piemērots gan pārtikas, gan nepārtikas precēm). Prece tiek nodota realizācijai veikalam, kurš norēķinās katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī pārdoto preci. Līgumā atrunāta pasūtījuma veikšanas kārtība, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, norēķinu kārtība, preces nodošana un pieņemšana, pušu tiesības un pienākumi, garantijas, komercnoslēpums, konfidencialitāte, pušu atbildība, papildus un citi noteikumi.

Informācija par dokumentu:
Valoda: latviešu
Lapu skaits:  4
Fonts: 10, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: 35_Preces_realizacijas_ligums_JAUNAIS ,