Pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu

4.95

Tiesa apmierinājusi prasītāja pieteikumu par prasības nodrošinājumu. Tiesas lēmums ir negatīvi ietekmējis Atbildētāja saimniecisko darbību un var būtiski ietekmēt viņa finansiālo stāvokli un spēju turpināt saimniecisko darbību. Atbildētājs izpildījis savas saistības pret prasītāju, proti, samaksājis parādus un lūdz tiesu atcelt prasības nodrošinājumu, kā arī dzēst aizlieguma atzīmi.

Prasības nodrošinājumu pēc puses motivēta pieteikuma var atcelt tā pati tiesa, kura nodrošinājusi prasību, vai tiesa, kuras lietvedībā atrodas lieta izskatīšanai pēc būtības. Izlemjot jautājumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa vai tiesnesis izvērtē Civilprocesa likumā norādītos nosacījumus, ņemot vērā puses iesniegtos pierādījumus un pamatojumu. Atbildētājs pieteikumā var ietvert pamatojumu par zaudējumiem, kas tam radušies piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa dēļ vai varētu rasties, ja prasības nodrošinājuma līdzeklis netiek atcelts.