Traktora patapinājuma līgums

3.95

Vienkāršs patapinājuma līgums.

Patapinājuma devējs patapina, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem Patapinājuma devējam piederošo Traktoru, kura tehniskais un vizuālais stāvoklis uz Patapinājuma līguma slēgšanas brīdi Patapinājuma ņēmējam ir zināms. Patapinājuma devējs patstāvīgi veic visus LR likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos maksājumus, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma izpildi

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  1
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_65_Patapinajuma ligums_traktors Kategorijas: , ,