Kasācijas sūdzības paraugs

5.95

Ar Apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas spriedumu Prasītāja prasība pret Atbildētāju par pienākuma uzlikšanu publicēt atvainošanos par goda un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu tika noraidīta.