Apelācijas sūdzības paraugs

5.95

Latvijas Republikas Satversmes 100.pants garantē tiesības brīvi paust savu uzskatus un paredz tiesību uz vārda brīvību. Bet šī brīvība nav aboslūta, šo brīvību īstenošana saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem un sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošību, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu nekārtības un noziedumus, aizsargātu veselību vai tikumību, citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti.

Atbildētājs ir publiski izplatījis nepārbaudītas Prasītāja godu un cieņu aizskarošas ziņas. Tiesa nav pareizi piemērojusi normatīvo aktu prasības, kas noveda pie nepareiza sprieduma taisīšanas.

Nepiekrītot Tiesas spriedumam, lietas dalībnieki to var pārsūdzēt apelācijas kārtībā.