Pilnvaras paraugs (pārstāvībai tiesā)

1.95

Juridiskas personas izdota pilnvara fiziskai personai par pārstāvību civillietā (atbildētāja statusā).

SKU: 33 Kategorija: