Pilnvaras paraugs (pārstāvībai tiesā)

1.95

Fiziskas personas izdota pilnvara fiziskai personai par pārstāvību civillietā (atbildētāja statusā).

Pilnvarojuma līguma paraugs

Ģenerālpilnvaras paraugs

SKU: 34 Kategorijas: