Iesniegums par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma apstrīdēšanu

2.95

Iesniegums par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma apstrīdēšanu:
– tiek apstrīdēts VDEĀK lēmums ar kuru noteikts 20% vispārējo darbspēju zaudējumu, nenosakot invaliditāti;
– tiek lūgts pieaicināt uz komisijas sēdi iesniedzēju, lai sniegtu papildus informāciju par veselības stāvokli un veiktajām medicīniskajām manipulācijām.