Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai

1.95

Laulātā piekrišana nekustamā īpašuma pārdošanai.