Darba līguma paraugs (ar Darba devēja interešu aizsardzības elementiem)

9.95

Darba līgumā ietverts: līguma priekšmets, līguma darbības termiņš – uz nenoteiktu laiku, bez pārbaudes laika, vispārīgs darba raksturojums, darba samaksa, darba devēja tiesības un pienākumi, darbinieka tiesības un pienākumi, darbinieka atbildība, komercnoslēpums, papildus noteikumi.

Apjoms: 4 lapas, 10 fonts, times new roman, no katras malas 1,5.