Dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē

2.95

Dāvinājuma līgums atlīdzības nozīmē – par dāvinājuma priekšmetu var būt  zemesgabals, dzīvoklis vai arī visa dāvinātāja manta .
Dāvinājums ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. Dāvināt var katra rīcības spējīga persona. Dāvanu iegūt var katrs, kam vispār ir spēja iegūt. Lai dāvinājums būtu spēkā, tas jāpieņem apdāvināmam vai viņa vietniekam.
Par dāvinājuma priekšmetu var būt arī visa dāvinātāja manta.
Ar dāvinājumiem atlīdzības nozīmē jāsaprot tādi, kas piešķirti kā atlīdzība par izdarītiem pakalpojumiem. Šāda dāvinājuma atsaukšana nepateicības dēļ nav pielaižama.

Nekustamā īpašuma dāvinājuma līguma paraugs (līguma priekšmets, pušu saistības, īpašuma tiesību reģistrācija, papildus noteikumi).