Prasības pieteikuma grozījumi par uzturlīdzekļu piedziņu

4.95

Ar prasības pieteikuma grozījumiem par uzturlīdzekļu piedziņu tiek precizēti izdevumi bērna uzturam.

Prasītājam ir civilprocesuālās tiesības rakstveidā grozīt prasības pamatu vai priekšmetu vai palielināt prasījumu apmēru, iekams nav uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības.