Darba aizsardzības instrukcija automobiļa vadītājam – ekspeditoram

2.00

Darba aizsardzības instrukcija automobīļa vadītājam – ekspeditoram – ietvertas sekojošas nodaļas: instrukcijā lietoto terminu skaidrojums, vispārējās darba aizsardzības prasības, bīstamie un kaitīgie darba vides faktori, individuālie aizsardzības līdzekļi, darba aizsardzības prasības pirms darba sākuma, darba aizsardzības prasības darba laikā, daba aizsardzības prasības daba beigās, Darba aizsardzības prasības avārijas gadījumos: prasības rīcībai ārkārtas situācijās, darbinieka atbildība par instrukcijas prasību un noteikumu pārkāpumiem.