Darbinieku saraksts

1.90

Darbinieku saraksts, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuriem obligātas veselības pārbaudes (tirdzniecības direktors, tirdzniecības aģents, noliktavas pārzinis, ekspeditors).