Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts

1.95

Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts, pamatojoties uz kuru puses vienojas, ka izpildītājs pilnībā ir izpildījis savas saistības un pasūtītājs šo pakalpojuma izpildi ir pieņēmis.

SKU: 5 Kategorija: