Prasības pieteikums par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu

4.95

Prasības pieteikums par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu:
– atbildētāja (bērna tēva) personas kods un dzīvesvieta nav zināma;
– atbildētājs (bērna tēvs) nav sasniedzams;
– uzturlīdzekļu piedziņa.

Paternitāti tiesa nosaka, ja dzimtsarakstu nodaļai nav iesniegts kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu vai pastāv Civillikuma 155.pantā norādītie šķēršļi paternitātes ieraksta izdarīšanai dzimšanas reģistrā. Izskatot prasību par paternitātes noteikšanu, tiesa ņem vērā jebkurus pierādījumus, ar kuriem iespējams pierādīt bērna izcelšanos no konkrētas personas vai izslēgt šādu faktu.

SKU: SB_04 Kategorijas: ,