Līgums par telpu uzkopšanu

3.95

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs veic telpu (koplietošanas telpu) uzkopšanas darbus saskaņā ar pievienoto ēkas plānu. Puses vienojas un apstiprina, ka ēkas plānā atzīmētās telpas atbilst 300 kv.metriem. Izildītājs veic pasūtītāja telpu 300 kv.metru platībā uzkopšanu ar Pasūtītāja tīrīšanas līdzekļiem un instrumentiem.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  2
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_64_ligums_par_telpu_uzkopsanu Kategorijas: , ,