Informācijas drošības vadītāja (1330 09) amata apraksta paraugs

2.95

Informācijas drošības vadītāja amata apraksta paraugs:
– darbinieka pienākumi;
– darbinieka tiesības, pilnvaras;
– atbildība;
– kompetences prasības ieņemamajā amatā (izglītība, speciālās iemaņas, pieredze, valodu prasmes).