Prasības pieteikums par uzturlīdzekļu apmēra samazināšanu

3.95

Prasības pieteikums par uzturlīdzekļu apmēra samazināšanu:
– ar tiesas spriedumu noteikts, ka prasītājam ir jāmaksā uzturlīdzekļi nepilgadīgās meitas uzturam;
– prasītāja materiālais stāvoklis ir pasliktinājies, to apliecina prasības pieteikumam pievienotie pierādījumi;
– prasītājs lūdz tiesu samazināt uzturlīdzekļu apmēru, nosakot, ka prasītājam jāmaksā pieteikumā norādītā uzturlīdzekļu summa.