Apsarga amata apraksts (5414 04)

2.00

Drošības dienesta apsarga amata apraksts:
– apsarga pienākumi;
– apsarga tiesības, pilnvaras;
– atbildība;
– kompetences prasības ieņemamajā amatā (izglītība, speciālās iemaņas, pieredze, valodu prasmes.