Nekustamā īpašuma patapinājuma līgums

3.95

Ar patapinājuma līgumu Patapinātājs atļauj Patapinājuma ņēmējam bez maksas izmantot tam piederošo nekustamo īpašumu.
Īpašumu un Zemesgabalu Patapinātājs ierāda Patapinājuma ņēmējam ierodoties nekustamajā īpašumā. Patapinātājs vienlaicīgi ar patapinājuma līguma parakstīšanu nodot Patapinājuma ņēmējam visus ar Īpašumu un Zemesgabalu saistītos dokumentus un atslēgas, kā arī informē par apsardzes signalizācijas kodiem. Īpašuma/Zemesgabala nodošana tiek nodota, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

Patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. Ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesību uz lietu un paliek tās valdītājs; patapinājuma ņēmējs ir tikai tās turētājs. Patapinājuma ņēmējs var lietot patapināto lietu tikai saskaņā ar norunu, bet ja tādas norunas nav, tad tikai tā, kā tas visvairāk atbilst tās raksturam un apstākļiem. Nodot lietu citam lietot viņš nedrīkst. Patapinājuma ņēmējam pēc iespējas jārūpējas par patapinātās lietas uzturēšanu un uzglabāšanu, un tādēļ viņš atbild par katru tādu tās bojājumu, kuru viņš būtu spējis novērst.
Patapinājuma ņēmējam pēc lietošanas jāatdod patapinātā lieta pēc iespējas labā stāvoklī. Patapinājuma ņēmējam jāatdod patapinātājam nevien pati lieta, bet arī visi līdz ar to patapinātie piederumi, kā arī tās augļi un visa cita no tās iegūtā peļņa.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  3
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_68_Patapinajuma_ligums_nekustamais_ipasums Kategorijas: , ,

Jums arī varētu patikt…