Prasības pieteikums par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu, paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu

5.95

Prasības pieteikuma paraugs par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu (bērna mātes prasība pret atbildētāju)

Par bērna māti atzīstama sieviete, kas bērnu dzemdējusi. Par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306.dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu, uzskatāms bērna mātes vīrs (paternitātes pieņēmums).

Paternitātes pieņēmumu var apstrīdēt tiesā.