Ētikas kodeksa paraugs

3.95

Ētikas kodeksa paraugs:
– vispārīgie noteikumi;
– profesionālās ētikas pamatprincipi;
– komunikācijas ētika;
– darbinieku savstarpējo attiecību un uzvedības pamatprincipi.