Darba aizsardzības instrukcija neelektrotehniskā (I (A) elektrodrošības grupas) personālam

2.00

Darba vietas riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana – profesija ekspeditors (faktori, kas ietekmē drošību darbā un strādājošo veselību, normatīvie dokumenti, riska pakāpe, komentāri vai riska faktoru raksturojums, nepieciešamie preventīvie pasākumi).