Darba organizācijas speciālista (3343 45) amata apraksta paraugs

2.00

Darba organizācijas speciālista amata apraksts:
– darbinieka pienākumi;
– darbinieka tiesības, pilnvaras;
– atbildība;
– kompetences prasības ieņemamajā amatā (izglītība, speciālās iemaņas, pieredze, valodu prasmes).