Iesniegums Valsts policijai par personas saukšanu pie kriminālatbildības

2.00

Persona ir publicējusi nepatiesas un apmelojošas ziņas interneta portālā. Publicēti vairāki raksti, kuros ir ne tikai aizskarts gods un cieņa, bet arī celta neslava, izplatot nepatiesu un apkaunojošu informāciju masu saziņas līdzeklī. Tiek lūgts ierosināt kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 157.pantu.