Sadarbibas piedavajums

Godātais sadarbības Partner,

Ar prieku vēlamies Jūs iepazīstināt ar SIA “Next Group” uzņēmumu, kurš profesionāli un kvalitatīvi sniedz juridiskos pakalpojumus Latvijā un ārzemēs.

Profesionāli juridiskie pakalpojumi ir būtiski Jūsu uzņēmuma darbībai un aizsardzībai. Ar kvalitatīviem juridiskiem pakalpojumiem, kuri pieejami jebkurā laikā, Jūsu uzņēmums var būt drošs, ka ir pasargāts no krāpšanas un dažādām juridiskām ķibelēm.

Uzņēmējdarbības dinamiskai attīstībai ir nepieciešams jurists, kas spēj nodrošināt efektīvus risinājumus, balstoties uz pieredzi konkrētās tiesību jomās. Mēs saviem klientiem sniedzam juridiskos pakalpojumus tādās jomās, kurās esam ieguvuši būtiskas zināšanas un pieredzi. Mūsu mērķis ir piedāvāt saviem klientiem juridisko atbalstu, lai tie varētu veikt savu darbību un paļauties uz mums.

Šobrīd apkalpojam vairākus augsta līmeņa uzņēmumus dažādās nozarēs. Mēs ceram pievienoties Jūsu uzņēmumam, sniedzot vislabāko juridisko atbalstu un zināšanas, sākot ar pārstāvību tiesā un beidzot ar līgumu sagatavošanu.

Mūsu uzņēmuma juristi ir strādājuši savā profesijā, sākot no 2002.gada, un katram no tiem ir maģistra grāds jurisprudencē, kas dod tiem lielisku pieredzi un redzeslauku. Mums ir pieredze dažādu līgumu, juridisko tekstu, šķīrējtiesas spriedumu, prasības pieteikumu rakstīšanā un analīzē, kā arī pārstāvība tiesā (civillietās un administratīvajās lietās). Ar prieku nodrošināsim Jūsu uzņēmumam komplekso juridisko apkalpošanu:

 • visa veida līgumu izstrāde, izskatīšana latviešu, angļu un krievu valodās (pirkuma, rokasnaudas, ķīlas, nomas, īres, aizdevuma, galvojuma, maiņas, uztura, pilnvarojuma, darba, opcijas, laulības līgumi, izlīgumi un citi) un citu juridisku dokumentu sagatavošana un analīze, tai skaitā, kas nodrošina darījumu noslēgšanu un izpildi;
 • piedalīšanās pārrunās, kas saistītas ar darījumu noslēgšanu, ieskaitot darījumus ar nekustamo īpašumu, kuros iesaistītas trešās personas (bankas, notāri u.c.);
 • darījumu, kas saistīti ar dzīvokļu, māju, zemes gabalu, būvju kompleksu un citu objektu, kā arī to domājamo daļu, pirkšanu, pārdošanu, dāvināšanu, maiņu, juridiskais nodrošinājums, dokumentu projektu sagatavošanu un klienta interešu pārstāvēšana darījuma gaitā;
 • darba tiesību jautājumi (darba līgumi, rīkojumi, amata apraksti, instrukcijas, uzteikumi, vienošanās), konsultācijas, atzinumu sniegšana, klienta interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā un tiesā;
 • palīdzība komersantiem – komercpiedāvājumi, pretenzijas, iebildumi, brīdinājumi, paziņojumi par līguma grozīšanu, vienošanās par grozījumiem līgumā un citi dokumenti, to izskatīšana, precizēšana;
 • juridisko dokumentu sagatavošana un personas pārstāvēšana darījumos;
 • personu pavadīšana un pārstāvēšana valsts iestādēs;
 • klienta interešu pārstāvība tiesā, pirmstiesas brīdinājuma sagatavošana, prasības pieteikumu, pretprasību, blakus sūdzību, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana, pretenziju, paskaidrojumu un jebkuru citu procesuālo dokumentu sagatavošana un iesniegšana. Izlīgumu sagatavošana un to izpildes uzraudzība;
 • Parādu piedziņa no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas (pretenzijas, brīdinājumi) un tiesvedības kartībā, vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu sagatavošana;
 • juridisko personu maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;
 • vadības dokumentu izstrāde;
 • administratīvās tiesības, nodokļu tiesības;
 • ģimenes tiesības (laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa, īpašuma sadale starp laulātajiem, saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšana, paternitātes noteikšana un apstrīdēšana);
 • konsultācijas un pārstāvība minēto jautājumu risināšanā.

Mūsu uzņēmums sniedz juridiskos pakalpojumus arī starptautiskiem uzņēmumiem:
– juridiskas konsultācijas;
– piegādātāju līgumu sagatavošana, izskatīšana (HH aģentūras, tulkotāju, interneta, licenču, biroja piederumi, algu izmaksu uzņēmumi);
– B2G līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– e-risinājumu līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– pakalpojumu līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– biznesa partneru līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– apakšuzņēmuma līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– CDA (NDA) līgumu sagatavošana, izskatīšana;
– esošo un jaunu uzņēmumu, filiāļu, pārstāvniecību dibināšana un uzturēšana;
– tiesvedība (pieteikumi, paskaidrojumi, blakus sūdzības, apelācijas sūdzības, pārstāvība tiesā.


Konfidencialitāte garantēta.

Ar cieņu / Kind regards,
LLC  Next Group
Company number 40203335368
LATVIA

www.juristuligumi.lv
www.naturepath.eu

Phone: +371 20381021
info@juristuligumi.lv
info@naturepath.eu