Darba vietas riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana

2.00

Darba vietas riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana – noliktavas pārzinis.