Prasības pieteikums par bērna aprūpes kārtību, saskarsmi un dzīves vietas noteikšanu

4.95

Prasības pieteikums par bērna aprūpes kārtību, saskarsmi un dzīves vietas noteikšanu:
– gadījumā, ja Prasība pret atbildētāju, kura dzīvesvieta nav zināma vai kuram nav pastāvīgas dzīvesvietas Latvijā, ceļama pēc viņa nekustamā īpašuma atrašanās vietas vai pēc viņa pēdējās zināmās dzīvesvietas, Prasītāja ceļ prasību Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā;
– tēvs, realizējot saskarsmi ar bērnu, aiztur bērnu ilgāku laiku nekā paredzēta saskarsme, neved bērnu uz PII;
– tēvs izsaka draudus par bērna aizvešanu ārpus LR teritorijas;
– mazgadīgs bērns nav šķirams no savas mātes, izņemot gadījumus, kad uz to spiež sevišķi apstākļi;
– bērna māte līdz sprieduma taisīšanai lietā lūdz tiesu noteikt aizliegumu tēvam izvest nepilngadīgu bērnu ārpus LR teritorijas.