Darba aizsardzības instrukcija – pamācība pirmās palīdzības organizēšanā un sniegšanā

2.00

Darba aizsardzības instrukcija – pamācība pirmās palīdzības organizēšanā un sniegšanā – ietvertas sekojošas nodaļas: rīcība negadījuma vietā, palīdzība, palīdzības sniegšana, rīcības plāns dzīvības uzturēšanai, dzīvības uzturēšanas sāciet nekavējoši un turpiniet līdz ierodas neatliekamā medicīniskā palīdzība, pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamie medicīniskie materiāli, pirmās palīdzības minimuma lietošana.