Darba aizsardzības instrukcija – pirmā palīdzība mehānisku, termisku un elektrotraumu gadījumā

2.00

Darba aizsardzības instrukcija – pirmā palīdzība mehānisku, termisku un elektrotraumu gadījumā – ietvertas sekojošas nodaļas: vispārīgie jautājumi, mākslīgā elpināšana un netiešā sirds masāža (atdzīvināšana), mehāniskās traumas, termiski (ķīmiski) apdegumi, elektrotraumas, minimālās prasības pirmās palīdzības aptieciņas saturam darba vietā.

SKU: DA_19 Kategorijas: ,