Pilnvara uzņēmuma darbiniekam

4.95

Uzņēmuma izsniegta pilnvara tās darbiniekam noslēgt līgumus, vest pārrunas ar klientiem, iegādāties preces, pārstāvēt valsts un pašvaldību iestādēs, vest pārrunas ar parādniekiem un citas darbības.
Pilnvarniekam jādarbojas, izpildot viņam doto uzdevumu, ar lielāko rūpību, un viņš atbild pilnvarotājam par katru neuzmanību. Ja pilnvarnieks ir pārkāpis sava pilnvarojuma robežas, tad viņa izdarītā darbība ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl tā izpildīta saskaņā ar uzdevumu. Pilnvarotājam ir tiesība katrā laikā vienpusēji atsaukt savu pilnvarojumu; bet, ja pilnvarnieks jau sācis uzdevumu izpildīt, viņam jāatlīdzina tam visi sakarā ar to taisītie izdevumi.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  1
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word