Līgums par sniega tīrīšanu un teritorijas uzkopšanu

3.95

Izpildītājs atbilstoši Līguma noteikumiem apņemas veikt šādus darbus:
– ziemas sezonā  veikt sniega tīrīšanu ar traktortehniku un teritorijas kaisīšanu;
– ziemas sezonā veikt sniega tīrīšanu, neizmantojot traktortehniku, kur tā izmantošana nav lietderīga vai nav iespējama;
– ziemas sezonā veikt ēku jumtu attīrīšanu no sniega, pārējā laikā – no smiltīm.

Teritorijas uzkopšana ietver sevī lapu novākšanu, krūmu apgriešanu, atkritumu novietošanu atbilstošos konteineros, bedru atbrīvošanu no ūdens un citus darbus teritorijas labiekārtošanai, Pasūtītāja objektos pēc noteiktām adresēm.

Valoda: latviešu
Kopējais lapu skaits:  2,5
Fonts: 12, times new roman
Atkāpe: 2 cm no katras malas
Formāts: Microsoft Word

SKU: SB_66_ligums_par_sniega_teritorijas_uzkopsanu , ,