Darba aizsardzības instrukcija darbam ar elektronisko kases aparātu

2.00

Darba aizsardzības instrukcija darbam ar elektronisko kases aparātu – ietvertas sekojošas nodaļas: instrukcijā lietoto terminu skaidrojums, vispārīgās prasības, darba aizsardzības prasības uzsākot darbu, darba aizsardzības prasības beidzot darbu, darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās, darbinieka atbildība par instrukcijas prasību un noteikumu pārkāpumiem.