Iesniegums par informācijas sniegšanu

2.00

Iesniegums par informācijas sniegšanu pašvaldībai:
– normatīvo aktu pamatojums;
– lūgums norādīt darbinieku skaitu, kas ir darba tiesiskajās attiecības ar domi;
– lūgums norādīt darbinieku skaitu, kas ir darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldības kapitālsabiedrībām.