Vienošanās par fizisko personu datu apstrādi

9.95

Pielikums pie līgumiem – vienošanās par fizisko personu datu apstrādi slēdzama starp juridiskām personām – apstrādātājs veic pārziņa interesēs un uzdevumā personas datu apstrādi. Vienošanās sadaļas – lietotie termini, priekšmets, apstrādātāja saistības, pārziņa pienākumi un tiesības, sadarbība un atbildība, citi noteikumi.

SKU: Karina Kategorijas: ,