Darba vietas riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana

1.50

Darba vietas riska faktoru noteikšana un riska novērtēšana – Matrica (Queensland University, Australia, 2003).